AMT-dyno

- Engine dyno -

FAQ

Moet mijn motor compleet zijn om afgesteld te worden?
» Ja, dit betekent incl. uitlaat met alle knalpotten zoals gemonteerd in de wagen. Luchtfilters, verzamelkamers enz.. Er worden geen onderdelen op de motor geplaatst door AMT-dyno.

Worden alle motoren direct opgebouwd?
» Neen, alle motoren ondergaan eerst een “lektest” en de positie/profiel van de nokkenas word elektronisch opgemeten.

Mijn motor vertoont fouten bij het testen.
» Indien er tijdens het testen zich problemen voordoen met de motor zelf dan zal het testen stop gezet worden. De herstelling dient uitgevoerd te worden door de verantwoordelijke motorbouwer. AMT-dyno zal steeds trachten de fout te achterhalen om de motorbouwer te informeren. Een goede wisselwerking van gegevens tussen AMT-dyno en de motorbouwer is hier van groot belang. Hier word gewerkt met een ingesteldheid dat iedere motor “af” moet geraken. Moeilijk gaat ook !!!

Mijn motor combinatie is foutief gekozen.
» Kan er geen afstelling bekomen worden dan zal een verslag opgemaakt worden zodat uw motorbouwer het probleem kan rechtzetten. Meestal liggen te snelle nokkenassen of dergelijke aan de basis.


Webdesign by e-SoftCell
Home Zoeken